Union Akademi

Adli Bilişim Uzmanlığı Eğitimi

Sayısal ya da analog usullerle geçici ya da kalıcı kayıt yapılabilen elektromanyetik ve elektro optik ortamlarda korunan ya da bu ortamlardaki olanaklar kullanılarak iletilen ses, görüntü, veri, bilgi ya da bunların birleşiminden oluşan her türlü bilişimsel varlığın, adli süreçlerde bulgu/delil niteliği taşıyacak şekilde betimlenmesi, ortaya çıkarılması, saklanması, incelenmesi ve mahkemeye sunulması çalışmalarının bütünüdür.

44 öğrenci kaydoldu

Adli bilişim uzmanlığı eğitimini açıklamaya başlamadan önce “Adli bilişim nedir” sorusunu en geniş anlamıyla yanıtlayalım ;  sayısal ya da analog usullerle geçici ya da kalıcı kayıt yapılabilen elektromanyetik ve elektro optik ortamlarda korunan ya da bu ortamlardaki olanaklar kullanılarak iletilen ses, görüntü, veri, bilgi ya da bunların birleşiminden oluşan her türlü bilişimsel varlığın, adli süreçlerde bulgu/delil niteliği taşıyacak şekilde betimlenmesi, ortaya çıkarılması, saklanması, incelenmesi ve mahkemeye sunulması çalışmalarının bütünüdür.

Daha rastlanılan haliyle adli bilişim mahkemeye intikal etmiş bir dosyadaki sayısal bulguların ve aygıtların kriminalistik prensipleri ile incelenmesidir.

Bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile bu olanakları suça konu eylemlerde kullanılması birlikte olmuştur. Bu nedenle suçluların yakalanmasında ve suçların açığa çıkartılmasında bilişim olanaklarının kullanılmasını otuz yıl geriye götürebiliriz.

Bugün bir uzman adli bilişim kavramının ilk ortaya atıldığı güne göre yüzlerce çeşitlilikte alt kavramı tanımak zorundadır. Tanımanın da ötesinde bu kavramların suça konu eylemde nasıl kullanılmış olabileceğini araştırmalı ve bir suçlu gibi düşünebilmelidir. Hatta bunun da ötesinde mevcut ya da gelecek bilişimsel olanakların, ileride suçlara nasıl katkı yapabileceğini ve neden olabileceği yeni suçları tahmin etmelidir. Bunun için de ideal ölçütleri karşılayan çok az sayıdaki adli bilişim bilirkişi eğitimi ya da adli bilişim incelemesi eğitimi adıyla geçen eğitimlerden almak zorundadır.

Bilişime bakan yönünü yukarıdaki gibi özetleyeceğimiz adli bilişim kavramı aslında kendi uygulama alanını çoktan aşmıştır. Bugün yaşamımızın her alanı bilişimsel olanaklarla kolaylaştırılmış ve otomatize edilmiştir. Daha evden çıkmadan telefonumuz evdeki wi-fi ile haberleşir, aracımıza bindiğimizde GPS sinyalini kullanarak yön tayin ederiz, ödemelerimizi para ve kredi kartımız olmadan yapabiliriz, evrakları dijital imza ile onaylarız.

Bu yönleriyle adli bilimlerin tüm geleneksel bulgu türleri aslında bilişim teknolojileri ile çevrelenmiştir. Örneğin bir kazaya karışan ya da belirli bir bölgeden geçen otomobili, artık sadece bıraktığı boya kalıntısından değil, GPS sinyalinden, markanın kendi iç ağ haberleşmesinden, içerisindeki diğer bilişimsel aygıtların iletişim trafiğinden bulabilmekteyiz. Bu da artık adli trafik gibi bir alanın konularını, sadece doğru kaza yeri krokisi çizmek, kusur oranını tayin etmek gibi temel alanlarının dışında da değerlendirmemizi zorunlu kılmaktadır.

Herhangi bir adli bilim konusunun çözümünde her zaman ve etkili şekilde bir bilişimciden destek alamayabilirsiniz. Zaten adli alandaki bilgi ve deneyime sahip olmayan bir bilişimci olayın aydınlatılmasına sizin kadar katkı yapamayabilir. Bu nedenle, kendi adli bilim konularını adli bilişim uzmanlığı olanakları ile bütünleştirmiş uzmanlara gereksinim vardır. Bu da adli bilişimle sürekli iç içe olan polis, jandarma ve diğer kolluk güçlerinin yanında diğer adli bilim uzmanlarının da artık bir adli bilişim eğitiminden geçmesini zorunlu hale getirmektedir.

Avukatlar başta olmak üzere adli bilişimle doğrudan ilgili kolluk dışında, diğer adli bilim alanları gibi dolaylı bir ilgi kurmak zorundadır. Türkiye’deki en geniş uzman kadrolarından birine sahip olan Union Akademi, bu genişletilmiş bakış açısıyla size ideal bir temel adli bilişim uzmanı eğitimi hazırladı.

Bu uzaktan offline adli bilişim eğitimi boyunca öncelikle aşağıdaki konulara tam vakıf olacaksınız, sonrasında da adli bilişim online eğitimleri ve uygulamalar ile alanda derinleşeceksiniz. Bilişim sistemlerinin yapılarını tanıyarak suça konu olaylardaki rolünü ortaya koyacaksınız. Hukuksal boyutunu da ayrıca öğrenecek ve uluslararası düzeyde inceleme ve raporlama yaparak bilirkişilik dünyasına adım atacaksınız.

İleride adli bilişim yüksek lisans programlarında eğitim görmek isteyenler, bu eğitimi alarak avantaj sağlayabilirler. Adli bilişim mühendisliği eğitimini almış olanlar da bu eğitimi alarak sahadaki uygulamaları yakından görmek fırsatı bulabilirler.

  • Mobil Cihaz İncelemeleri

Cep telefonu, akıllı telefon, tablet gibi her türlü mobil cihazın içeriğine ulaşılması, silinmiş verilerin kurtarılması, diğer aygıtlarla olan etkileşim ve iletişimlerinin tespiti gibi mobil cihazlar üzerinde yapılan incelemelerdir.

  • İçerik Tespiti

Bilgisayar ya da diğer tüm kayıt alanlarında suçla ilişkili olan olmayan gizli olan ya da olmayan bilgilere ulaşmak, bir ürün içerisinde, telif hakkına konu iz ve kodların aranması gibi incelemeler içerik incelemeleridir.

  • İnternet ve Sosyal Media İncelemeleri

Sosyal medya ve internet üzerinde belirli kişilerle ilgili üretilen istenmeyen verilerin süzülmesi, tespiti ile içeriklerin suç ve suçlularla ilişkilendirilmesi gibi incelemelerdir.

  • Veri Kurtarma

Fiziksel arızası olmayan bilgisayarlar, hard diskler, harici hard diskler, USB bellekler, hafıza kartları ve veri barındıran diğer medyalar üzerinde, kullanıcı düzeyinde ulaşılamayan (gizlenmiş, silinmiş veya kaybolmuş) belirli bir bilgi, kayıt, program veya dosyayı bulup açılabilir durumda talep sahibine sunma incelemeleridir.

  • Şifre İşlemleri

Mobil olan olmayan donanımlar ve bunlar içerisindeki yazılım ve diğer uygulamalara erişimde yaşanılan sorunların giderilmesi ve varsa adli süreçlerle olan ilgilerinin ortaya konulması incelemeleridir.

Ayrıca adli bilişim hukuku eğitimimize de göz atmanızı öneririz.

Adli Bilişim Uzmanlık Eğitimi

1
Adli Bilişimle İlgili Temel Kavramlar 1
2
Adli Bilişimle İlgili Temel Kavramlar 2

Adli Bilişim Aşamaları 1

1
Olay Yeri İnceleme

Adli Bilişim Aşamaları 2

1
Elektronik Delillerin Toplanması ve Analizi 1

Adli Bilişim Aşamaları 3

1
Elektronik Delillerin Toplanması ve Analizi 2

Adli Bilişim Aşamaları 4

1
Elektronik Delillerin Toplanması ve Analizi 3

Adli Bilişim Aşamaları 5

1
Elektronik Delillerin Toplanması ve Analizi 4

Adli Bilişim Aşamaları 6

1
Elektronik Delillerin Toplanması ve Analizi 5

Adli Bilişim Aşamaları 7

1
Elektronik Delillerin Toplanması ve Analizi 6

Adli Bilişim Aşamaları 8

1
Elektronik Delillerin Toplanması ve Analizi 7

Sosyal Medya Aşamaları

1
Sosyal Medya Aşamaları

Bulut Bilişimi

1
Bulut Bilişim

Linux İşletim Sistemi

1
Linux İşletim Sistemi

Bilişim Suçları

1
Bilişim Suçları 1
2
Bilişim Suçları 2
3
Bilişim Suçları 3
4
Adli Bilişim Uzmanlığı Deneme
2 soru
Bilirkişi Olmak İsteyenler; Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığınca belirlenmiş kriterleri yerine getirenler bugün adliyelerde on binlerce adli bilişim incelemesi yaparak ortalamada sadece bir dosyadan 1000 – 1500 TL kazanabilirler. Özel İncelemeler Yapmak Mütalaa Hazırlamak İsteyenler; Adliyeler dışındaki binlerce özel ve tüzel talepçinin gereksinim duyduğu incelemeleri gerçekleştirebilirler, danışmanlı yapabilirler ve özel mütalaalar hazırlayabilirler. Bu yolla 20.000 – 100.000 TL arasında gelir elde edebilirler. Bu adli bilişim sertifika programını başarıyla bitirenler kamu ve özel sektörde daha nitelikli ve yüksek ücretli pozisyonlarda çalışma olanakları bulabilirler. Özellikle Emniyet ve TSK ‘da, Siber Güvenlik ve Bilişim Suçları gibi daha kalifiye personelin çalıştığı departmanlarda görev yapabiliriler. Branşlı personel konumuna yükselebilirler. Adli bilişim uzmanlığı konularına vakıf Avukatlar çalıştıkları Hukuk Bürolarında öne çıkabilirler, bilişim hukukuna konu davaları alabilirler ve bu yolla bilişim hukukçusu olarak tanınabilir ve nitelendirilebilirler. İnsanları günlük hayattaki gereksinimlerine daha yakın konumdaki bilgisayar ve cep telefonu servis çalışanları özellikle veri kurtarma, şifre işlemleri ve yedekleme tekniklerini sertifika programı çerçevesinde geliştirebilir ve diğer meslektaşlarından ayrılarak ek gelir elde edebilirler. Kendinize ait inceleme ve danışmanlık firması kurarak bu alandaki veri kurtarma ve imha etme gibi gereksinimlerini outsource eden büyük şirketlere danışmanlık yapabilir, gerektiğinde adli bilişimsel konuları çözebilirsiniz. Ayrıca bu şirketlerde dolgun maaşla çalışabilirsiniz. Kendi sorunlarını çözmek isteyenler, çalıştıkları sektördeki açıkları kapatarak ve önleyerek ilerlemek isteyenler de bu sertifika programına katılabilirler.Diğer adli bilim alanlarındaki uzmanlar da artık kendi alanlarına entegre olmuş adli bilişim konularına vakıf olarak alanlarında daha nitelikli hizmet verebilirler.
Polis ve Jandarma - Askeri Personel - Diğer Kolluk Güçleri Mensupları - Avukatlar - Diğer Yargı Mensupları - Diğer Adli Bilimler Uzmanları ve Bilirkişiler - Alana Merak Duyan Herkes - Ek Kazanç Sağlamak İsteyenler - Ön Lisans ve Lisans Mezunları - Kendini Geliştirmek İsteyenler
Kursu al
30 Günlük Para İade Garantisi

Şunları içerir

Ömür boyu tam erişim
Mobil ve TVden erişim