Union Akademi

Adli Bilişim ve Bilişim Hukuku Eğitimi

Bilişim teknolojileri hemen her sektörde kullanılır duruma gelmiştir. Başta bankacılık, kamu hizmetleri ve e-ticaret olmak üzere tüm sektörler tarafından kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Buna bağlı olarak, bilişim teknolojileri bazı klasik suçların daha kolay işlenmesine zemin hazırlamasının yanında, yeni tip teknolojik suçların da ortaya çıkmasına imkân sağlamıştır.

9 öğrenci kaydoldu

Adli bilişim ve bilişim hukuku eğitimi nedir ? Neden gereklidir ? Bilişim teknolojileri hemen her sektörde kullanılır duruma gelmiştir. Başta bankacılık, kamu hizmetleri ve e-ticaret olmak üzere tüm sektörler tarafından kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Buna bağlı olarak, bilişim teknolojileri bazı klasik suçların daha kolay işlenmesine zemin hazırlamasının yanında, yeni tip teknolojik suçların da ortaya çıkmasına imkân sağlamıştır.

Günümüzde internetin sağladığı imkânlar sayesinde sanal âlemde suç işlemek için eskisi kadar teknik bilgi ve beceriye sahip olmaya gerek kalmamıştır. Bilişim teknolojilerine olan bağımlılığın da giderek arttığını düşünürsek, bireylerin suç mağduru olma riski de artmıştır diyebiliriz. Bu sebeple, bilişim teknolojileri kullanılarak verilen hizmetlerde güvenliğin üst seviyelere çıkması zaruret haline gelmiştir.

Organize suç örgütlerinin faaliyetlerini sanal âleme taşımaları, fikri mülkiyet haklarına yapılan tecavüzlerin ciddi boyutlara ulaşması, internetin hırsızlık ve dolandırıcılık amacı ile de kullanılır hale gelmesi, siber saldırılar, dijital para dolandırıcılıkları, çocuk pornografisi ve hackerlik gibi suç türlerinin artması, yeni bir hukuk dalı olan bilişim hukukunun ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Bütün bu ilintiler göz önünde bulundurularak bu eğitimde, adli bilişim ve bilişim hukuku bilgisini içeren dersler birleştirilerek tek bir programda verilmiştir.

Öncelikle Adli Bilişim ve Bilişim Hukuku konusunda temel bilgiler verilerek kursiyerlerin bu alandaki tanım ve kavramları öğrenmeleri sağlanmıştır. Akabinde adli bilişim ve Bilişim Hukuku konuları 2 ayrı uzman- Akademisyen ve bir alan uzmanı tarafından ele alınarak etraflıca anlatılmıştır. Bu bağlamda kursiyerler Dijital delillerin nasıl oluştuğu, hangi format ve biçimlerde saklandığı ve nerelerden elde edilebileceği, bu delillerin bulunduğu materyallerin fiziki ve teknik yapıları ve delil çıkarımı yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Bununla birlikte anonimleştirilmiş gerçek vakalar üzerinde yapılmış teknik soruşturmalar ve teknik incelemelerdeki anahtar noktaların değerlendirilmesi ve hazırlanan uzman mütalaası veya resmi bilirkişi raporlarında yer alan tespitlerin hukuki ve teknik değerlendirmelerinin nasıl yapılacağı kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.

Adli bilişim ve bilişim hukuku eğitimi sonunda kursiyerlerin adli bilişim alanında yazılmış metinleri kolaylıkla anlayabilir, doğru sorular sorabilir, süreçte yapılan bir yanlışlık veya eksiklik varsa tespit edebilir seviyeye geleceklerdir.

Bu bağlamda açmış olduğumuz bu eğitimde, adli bilişim ve bilişim hukuku alanında uzman yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Başta avukatlar ve diğer yargı mensupları olmak üzere, bu eğitim Lisans mezunu diğer meslek mensuplarının da başvurusuna açıktır.

Adli Bilişim ve Bilişim Hukuku Eğitimi  Dersleri :

 • Temel Bilişim Kavramları
 • Teknoloji Gelişmelerinin Dijital Delillerde Etkisi
 • Dijital Delil Nedir?
 • Adli Bilişim Nedir?
 • Adli Bilişim Hukuku
 • CMK. 67, HMK 293’e Göre Uzman Görüşü ve Mütalaalarının Davalarda Önemi
 • Dijital Delillerin İncelendiği Diğer Hukuki Vakalar
 • Dijital Delil Nasıl Oluşur?
 • Dijital Delillerin Bulunabileceği Diğer Ortamlar nelerdir?
 • Adli Bilişim Çerçevesinde Delil Toplama Süreci
 • Olay Müdahalesi ilk Müdahalede Yapılması ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • İlk Müdahalede Toplanması Gereken Sayısal ve Tamamlayıcı Delillerin Tespiti Nasıl Yapılmalıdır?
 • Adli Kopya Alma
 • Dijital Delilin Geçerliliğini Kaybetmesine Sebep Olan Olaylar

 

Ceza Davalarında Adli Bilişim, Dijital Delil İncelemeleri ve Raporlama : 

 

 • Bilgisayar Sistemleri Hedef Alınarak İşlenen Suçların Soruşturma ve Raporlama Prosedürleri
 • Dijital cihazlar (Server, Bilgisayar, Laptop, Cep Telefonu, Harici Harddisk, Flash Bellek, CD/DVD vb.) Üzerinde Olayın Aydınlatılmasına Yönelik İncelemeler
 • Hakaret / Tehdit Vakalarında E-posta ve Sohbet Kayıtlarının Tespiti
 • Örgütlü Suçlar, Cinayet, Hırsızlık vb. vakalarda HTS-CGNAT-GPRS İncelemesi
 • Örgütlü Suçlar, Cinayet, Hırsızlık, Tehdit vb. vakalarda Ses çözümü ve Şahıs
 • Örgütlü Suçlar, Cinayet, Hırsızlık vb. Karşılaştırma, Görüntü çözümü ve Şahıs Karşılaştırma Prosedürleri
 • Hırsızlık, Dolandırıcılık, Sahtecilik vb. Suçlarda Dijital Delil İncelemeleri Ve Raporlama
 • İnternetten (sosyal medya/haber sitesi) yasadışı ve Provokasyon / Kışkırtma / Hakaret / Tehdit İçerikli Yorum, Haber, Fotoğraf ve Video Tespitleri
 • Örgütlü Suçlar, Cinayet, Hırsızlık vb. vakalarda HTS-CGNAT-GPRS İncelemesi
 • Hırsızlık, Dolandırıcılık, Sahtecilik vb. Suçlarda Dijital Delil İncelemeleri Ve Raporlama
 • Şirket İçi Yolsuzluk, Suiistimal ve Veri Hırsızlığı Vakalarında Soruşturma Ve Raporlama Prosedürleri,
 • Terör Suçlarında Dijital Deliller Üzerinde Soruşturma ve Raporlama Prosedürleri,
 • Bilişim Suçları / Siber Suçlarda Dolandırıcılık ve Kredi Kartı İncelemeleri,
 • Bilişim Suçu ve Bilişim Yoluyla İşlenen Suçlar
 • Zararlı yazılımlar ile yasadışı dinleme ve izleme tespitleri,

 

 

Hukuk Davalarında Adli Bilişim, Dijital Delil İncelemeleri ve Raporlama : 

 

 • Hukuk Davalarında Dijital Delil Kavramı,
 • Hukuk Davalarında Dijital Delil Tespitleri,
 • Aile Mahkemesi’nde / Boşanma Davalarında Silinen Verilerin (Whatsapp, Instagram, Facebook, Skype, Telegram, Twitter vb.) Kurtarılması / Geri Getirilmesi
 • İş Davalarında Fazla Çalışma, Mesai Durum ve İş Kazaları Prosedürleri,
 • Ticaret Hukukunda Patent ve Haksız Rekabetin Tespiti,
 • Sözleşmeler Hukukunda Dijital Delil Kavramı
 • Fikri Sınai Haklar Kapsamındaki Markanın İnternet Ortamındaki İhlal Tespitleri, Lisanssız Yazılım ve Kod Karşılaştırma Tespitleri vb. İncelemeler,
 • Uluslar Arası Tahkim Davalarında Dijital Delil İncelemeleri ve Bilirkişi Raporları
 • Rekabet Kurumunda Olası Problemler ve Çözüm Prosedürleri,
 • 5651 Sayılı Yasada İçerik Çıkartma Erişimin Engellenmesi ile Alakalı Dijital Delil Tespitleri,
 • KVKK Açısından Kişisel Verilerin İhlali ile ilgili Teknik Uzman Görüşü Nasıl Hazırlanır,

 

Ayrıca aşağıdaki konu başlıklı içerikler eğitimde animasyon ve görseller kullanılarak anlatılmıştır.

 

Bilişim Suçu ve Bilişim Yoluyla İşlenen Suçlar

Bilişim Suçu Tespiti

Dijital Delil Nedir?

Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu

Bilgisayar Verisi ve Kodlama

Dijital Medya Türleri (HDD, CD/DVD, SSD, vb)

Bölümleme ve Formatlama

Dosyalar ve Dosya Sistemleri

Dijital Delil Nasıl Oluşur?

İşletim Sistemleri

Bilgisayar Açılış ve Kapanış Süreçleri

Temel Ağ Bilgisi

Internet Altyapısı ve Delil

Tarih Zaman ve Zaman Damgaları

E-Posta Nasıl Çalışır

www Nasıl Çalışır

Sosyal Medya

Anlık Mesajlaşma

Zararlı Dosya ve Yazılım

Ses ve Görüntü

Dijital Delillerin Bulunabileceği Diğer Ortamlar

Adli Bilişim Araçları ve Kullanım Alanları

Adli Bilişim Çerçevesinde Delil Toplama Süreci

Olay Müdahalesi ilk Müdahalede Yapılması ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İlk Müdahalede Toplanması Gereken Sayısal ve Tamamlayıcı Delillerin Tespiti Nasıl Yapılmalıdır?

Adli Kopya Alma

Dijital Delilin Geçerliliğini Kaybetmesine Sebep Olan Olaylar,

İmaj Alma Ve Doğrulama Yöntem, Araç Ve Formatlar

Partition ve Volume Analizi

Partition Silme ve Kurtarma

Uygulamalı Dosya Sistemleri İncelemesi (FAT, NTFS)

Kelime ve Pattern Arama

Dosya İmzaları Oluşturma, Doğrulama Ve Arama

Dosya Çıkarma

Dosya Karşılaştırma (Dosya adı, Metadata, İçerik)

İnceleme Daraltma Yöntemleri

Zaman Sırası

Dosya İçerik Eleme

Statü Eleme

Resim ve Compound Dosyası Başlık Bilgileri

Windows inceleme

Dosya Sistemleri Analizi

Windows İşletim Sistemi Bileşenleri

Memory, Pagefile, ve Unallocated Alan Analizi

Temel Registry

Kullanıcı ve grup profilleme

Temel Sistem Bilgisi

Kullanıcı Verileri

Kullanılan Araçlar

Shell Unsurları Analizi

USB Forensic İncelemeleri

E-mail Forensics

Diğer İşletim Sistemi Yapılarının İncelemesi

Windows Olay Günlükleri Analizi

Browser İncelemeleri

Örnek Olaylar 

Mobil İnceleme

Mobil Cihazlara Genel Bakış

Mobil Cihazlarda Zararlı ve Casus Yazılım İncelemesi

Mobil Cihazlardan Delil Elde Etme

En iyi mobil inceleme araçlarının detaylı anlatılması

Silinmiş verilerin mobil cihazlardan kurtarılması

SQLite veri tabanlarının incelenmesi ve özel SQL cümleleri oluşturma

Kullanıcı (offline ve online) aktivite izlerinin bulunması

Uygulamalardan veri elde etme

Olay loglarının İncelenmesi

Kaybolan veriyi kurtarmak için elle çözümleme

Kullanıcı ve cihaz kaynaklı verilerin elde edilmesi

Kilitli ve Şifreli Cihazlara Müdahale

Mobil Cihazlarda Olay Müdahalesi (aktivitelerin cihazda yaptığı değişiklikler)

Dosya Sistemleri İnceleme

The Sleuth Kit

Partition, Volume ve RAID

Dosya Sistemleri Kategorileri

İçerik

Metadata

Dosya Adı

Uygulama

Veri Birimleri (Sector, Cluster, Block, vb)

Veri Saklama

Veri Kurtarma

Veri ve Dosya Bulma, Çıkarma

FAT12, 16 ve 32 Dosya Sistemleri İncelemesi

NTFS İncelemesi

Ext3/4 İncelemesi

HFS İncelemesi

Macintosh İnceleme

HFS+ Dosya Sistemi Analizi

Mac ve iOS İşletim Sistemi Bileşenleri

Temel Sistem Bilgisi

Kullanıcı Verileri

Olay Günlükleri Analizi

Zaman Çizelgesi Analizi

Kullanılan Araçlar

Uygulama Verilerinin Analizi

İletişim

Apple Mail

Takvim ve Kişiler

Haritalar ve Lokasyon Verileri

Browser İncelemeleri

 

Diğer Yapıların İncelemesi:

Linux İnceleme

ExtX Dosya Sıstemi Analizi

Linux Dağıtımları ve Bileşenleri

Temel Sistem Bilgileri

Kullanıcı Verileri

Olay Günlükleri Analizi

Zaman Çizelgesi Analizi

Dosyaların Analizi

Linux Canlı Analizi ve Zararlı Yazılım

Örnek Olay

 

Hafıza (Memory) İnceleme

RAM Çalışma Mantığı ve Yapıları

RAM Kopyası Çıkarma Süreç, Yöntem ve Araçları

RAM’lerden Elde Edilebilecek Deliller

Arama Öncesi Planlama

Unstructured Yapılar ve Pagefile Analizi

Process Analizi

Kullanıcı Hareketleri Analizi

Dahili Hafıza Yapılarının İncelenmesi

Sürücüler, Windows Hafıza Tablosu Yapıları ve PE Çıkarımı

Hibenation ve Crash Dump Dosyaları Analizi

Gelişmiş Adli Bilişim

Bulut İncelemeleri–Cloud Forensics

Nesnelerin İnterneti İncelemeleri–Internet of Things

Şifreli Alan

Bilişim Sistemleri İncelemesi

Bilişim Sistemlerinde Tehdit Yakalama

Zararlı Yazılım Sürekliliğini Ortaya Çıkarma

Uzaktan veya Kurumsal Olay Müdahalesi

Müdahale İçin Hafıza Kopyası Alma ve Analizi

Zararlı Yazılım Çalıştırma Tespiti

Windows Shadow Volume Kopyası Analizi

Yetkisiz Erişimin Genişletilmesi Taktikler, Teknikler ve Prosedürler (TTPs)

Müdahale için Olay Günlük Analizi

Hafıza Zaman Çizgisi Analizi

Dosya Sistemi Zaman Çizgisi

Super Zaman Çizgisi Analizi

NTFS ile Zararlı Yazılım ve Anti-Forensics Tespiti

Anti-Forensics Tespit Yöntemleri

Pasif Zararlı Yazılım Bulunan Sistemlerin Tespiti

Diğer bir eğitimimiz olan Adli Bilişim Uzmanlığı Eğitimine de göz atabilirsiniz.

Adli Bilişim

1
1- Teknoloji ve kavramlar
2
2- Suç İşlemede kullanılan teknik araç ve yöntemler
3
3- Türk hukuk sistemindeki tanımlar ve kanun maddeleri
4
4- Teknolojide suç olgusu ve dijital deliller
5
5- Dijital Delillerin Bulunduğu Yerler

Temel Kavramlar

1
Adli Bilişimle İlgili Temel Kavramlar 1
2
Adli Bilişimle İlgili Temel Kavramlar 2

Adli Bilişim Aşamaları 1

1
Olay Yeri İnceleme

Adli Bilişim Aşamaları 2

1
Elektronik Delillerin Toplanması ve Analizi 1

Adli Bilişim Aşamaları 3

1
Elektronik Delillerin Toplanması ve Analizi 2

Adli Bilişim Aşamaları 4

1
Elektronik Delillerin Toplanması ve Analizi 3

Adli Bilişim Aşamaları 5

1
Elektronik Delillerin Toplanması ve Analizi 4

Adli Bilişim Aşamaları 6

1
Elektronik Delillerin Toplanması ve Analizi 5

Adli Bilişim Aşamaları 7

1
Elektronik Delillerin Toplanması ve Analizi 6

Adli Bilişim Aşamaları 8

1
Elektronik Delillerin Toplanması ve Analizi 7

Sosyal Medya Aşamaları

1
Sosyal Medya Aşamaları

Bulut Bilişimi

1
Bulut Bilişim

Linux İşletim Sistemi

1
Linux İşletim Sistemi

Bilişim Suçları

1
Bilişim Suçları 1
2
Bilişim Suçları 2
3
Bilişim Suçları 3

1
Bilişim Hukuku 1
2
Bilişim Hukuku 2
3
Bilişim Hukuku 3
4
Bilişim Hukuku 4
5
Bilişim Hukuku 5
6
Bilişim Hukuku 6
7
Bilişim Hukuku 7
Avukatlar ve diğer yargı mensupları   TSK ve Polis Teşkilatı mensupları   Hukuk Fakültesi Öğrencileri   Adli Tıp Uzmanları ve Asistanları  
Bu eğitimi alan herkes Adli Bilişim ve Bilişim Hukuku konularında etraflıca vakıf olacaktır. Eğitimi tamamlayan herkes üniversite onaylı ve e-devlete işlenmiş bir sertifikaya sahip olacaktır.Avukatların bu konuda uzman olmaları, hem adli bilişim davası olan müvekkil sayısını artıracak hem de çok daha nitelikli savunmalar hazırlamalarını sağlayacaktır. Böylelikle davalarda çok daha iyi sonuçlar almalarına sebep olacaktır.Savcılık mesleğini icra edenler daha isabetli iddianame ve mütalaa hazırlayacak hâkimlik mesleğini icra edenler ise kararlarında daha isabetli olacakları bilgiler edinmiş olacaklardır.
Kursu al
30 Günlük Para İade Garantisi

Şunları içerir

Ömür boyu tam erişim
Mobil ve TVden erişim