Union Akademi

Temel Adli Bilimler & Dedektif Gazetecilik Eğitimi

Dedektiflik; Az bilinen ancak iyi kazandıran bir meslek olarak, kişilere ve onların varlıklarına ilişkin bazı hususların bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen yönlerini açık kaynak bilgiler ve bazı profesyonel yöntemler kullanarak araştırıp somut kanıtlarla ortaya çıkarma mesleğidir.

15 öğrenci kaydoldu

Özel Dedektiflik mesleği icra edilirken, kişisel verilerin korunması, özel hayatın gizliliği ve Türk Ceza Kanunu açısından suç teşkil edecek fiillerden kaçınılması hususları dikkate alınarak bir eğitim programı hazırlanmış, ihtiyacı da karşılaması için aşağıda izah edildiği kapsam ve içerikte bir eğitimin verilmesi uygun görülmüştür.

DEDEKTİFLİK GAZETECİLİK MESLEĞİ NEDİR?

Dedektiflik, mevcut yasal düzenlemeler içinde kalarak her türlü bilgiyi toplamak, incelemek ve değerlendirmek olarak tanımlanabilmektedir.

Bu eğitimin dedektiflik derslerinde kişisel verilerin korunması, özel hayatın gizliliği ve Türk Ceza Kanunu açısından suç teşkil edecek fiillerden kaçınılması hususları dikkate alınmıştır.

Gazetecilik ise, haber değeri olan bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, habere dönüştürülmesi ve yayımlanması süreçlerini kapsayan bir meslektir.

Bahsedilen iki meslekte de araştırma, inceleme ve değerlendirme aşamalarının olduğunu söylemek mümkündür. Bundan kaynaklı bu iki özel mesleği bir araya getirerek özellikle değerli basın mensupları ve dedektif gazetecilik yapmak isteyenler için kapsamlı bir eğitim hazırladık.

Az bilinen ancak iyi kazandıran bir meslek olarak özel dedektiflik; kişilere ve onların varlıklarına ilişkin bazı hususların bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen yönlerini açık kaynak bilgiler ve bazı profesyonel yöntemler kullanarak araştırıp somut kanıtlarla ortaya çıkarma mesleğidir. Bu meslek icra edilirken, kişisel verilerin korunması, özel hayatın gizliliği ve Türk Ceza Kanunu açısından suç teşkil edecek fiillerden kaçınılması gerekir.

Dedektifin yaptığı araştırma bir kişinin nerede olduğunu ortaya çıkarma olabileceği gibi, bir mülkün, herhangi kıymetli bir emtianın ve eşyanın hangi şartlar ile nasıl kaybolduğu veya zarara uğratıldığının açığa çıkarılması akabinde, bulunması, zararın telafi edilmesi konusunda bilgi ve belge edinme de olabilir.

Örneğin sigortacılık sektöründe art niyetli kişiler sigorta firmalarını maalesef yanlış hikayeler, tahrif edilmiş veya manipüle edilmiş belgeler ve tutanaklarla dolandırmaktadır. Pahalı ve sigortalanmış hava deniz ve kara vasıtalarında bu tür sigorta dolandırıcılıkları sıkça yaşanmaktadır. Ayrıca meskenler, ofisler, üretim yapan küçük orta ve büyük ölçekli fabrikalarda, sigortadan para almak için, kundaklama eylemi yapılıp, kazara çıkmış bir yangın gibi göstermek suretiyle dolandırıcılık yapılabilmektedir. Bu da sigorta firmalarını yanlış ödemelere ve büyük zararlara uğratmaktadır.

Yine yaygın bir ev sahibi dolandırıcılığı yöntemi vardır ki; kişi eve hırsız girdi süsü vererek sigortalattığı kıymetli mücevherlerin bedelini sigortadan tazmin etmeye çalışır. Yine evdeki eşyaları evden çıkararak bir yerde/depoda saklar ve evim soyuldu diye ihbarda bulunur. Bu tür bir vakada, özel dedektifler ev sahibinin nerelere gittiğini takip edebilir ve eşyalarını satıp satmadığı, tefeci dükkânına ev eşyalarını verip vermediğini veya nereye depoladığını araştırır. Diğer ev sahibi veya otomotiv sigorta vakalarında, iddia sahibi sigortadan para almak için evini ve/veya arabasını kundaklayabilir ve yangında kaybetmiş gibi sigorta firmasından bunları tazmin etmek isteyebilir.

Yukarıda anlatılan hususlarla ilgili dedektiflik hizmetlerinin yanında bayi denetleme ve marka detektifliği, yine az bilinen ancak kazancı oldukça iyi işlerdir.

Bunların yanı sıra, özellikle bir adli vakanın çözümünde maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için adli dedektiflik hizmetine ihtiyaç duyulur. Bu konuda çalışmak isteyen dedektiflerin özellikle adli bilimlerin kriminalistik konularına temel seviyede de olsa vakıf olmaları gerekir

 

ÖZEL DEDEKTİFLİĞİN KAPSAMINA GİREN KONULAR NELERDİR?

Evlilik öncesi tarafların araştırılması, boşanma aşamasındaki eşlerin araştırılması, aldatma vakalarında tespit ve kanıtlama, sigorta detektifliği, kayıp şahısların bulunması, bayi denetleme, marka detektifliği, kayıp para ve değerli takıların bulunması, kayıp araçların bulunması, şirket içi mali suiistimallerin araştırılması gibi konular dedektiflerin araştırma konularıdır.

 

ÖZEL DEDEKTİFLİK EĞİTİMİNDE DERS KONULARI NELERDİR?

 • Klasik ve Teknolojik Dedektiflik
 • Adli Vakalarda Araştırma, İnceleme ve Analiz
 • Dedektiflikte Bilgi Toplama ve Açık Kaynak İstihbaratı
 • Kriminal Profilleme
 • Beden Dili Analizi
 • Dedektif Gazetecilikte Tespit, Kanıtlama ve Raporlama
 • Olay Yeri İnceleme
 • Kriminalistik
 • Dedektif Gazetecilik ve Hukuk
 • Marka Dedektifliği
 • Sigorta Dedektifliği
 • Dedektiflik ve Duygu Analizi
 • Dedektiflik Araştırmalarında Ses ve Konuşma İncelemeleri
 • Dedektif Gazetecilikte Sınırı Aşan Suçlar
 • Bölgemizdeki Terör Örgütleri ve Ülkemizdeki Faaliyetleri
 • Uyuşturucu Maddeler, Kaçakçılığı ve Ticareti

Özel dedektif gerekli eğitimler sonunda; hukuka ve etik kurallara aykırı olmamak kaydıyla, her konuda bilgi ve belge toplayabilir, kamuya açık yerlerde takip ve kayıt yapabilir, ilgili kurum ve kuruluşlardan kişisel belgeler temin edebilir ve müvekkili için gerekli belgelerin temin edilmesini sağlayabilir.

 

ÖZEL DEDEKTİFLİK LİSANSI NASIL ALINIR?

Özel dedektiflik lisansı almak için lisans derecesi ve dedektiflik dersleri almak gerekir. Özel dedektiflik eğitimi alan ve başarılı olan adayların bu eğitimi başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Eğitimini tamamlayan öğrenciler özel dedektiflik sertifikası sınavına girerek mesleğe başlayabilirler.

 

KİMLER ÖZEL DEDEKTİF OLABİLİR?

Özel dedektiflik, sahada icra edilmesi gerçekten zor olan işlerden biridir. Bu sebeple bu zor işlerin üstesinden gelebilmek için özel dedektiflik eğitiminin alınması zaruridir. Özel dedektifler araştırma konularıyla sınırlı kalmayıp her alanda hizmet vermekte ve karşılaşılan her soruna çözüm üretebilmektedir. Bu nedenle özel dedektiflerin analitik bir zekanın yanında, keskin bir zihne ve öngörüye sahip olması gerekir. Genel olarak özel dedektif olmak için çok katı şartların olmadığı söylenebilir. Ancak herkesin özel dedektif olamayacağı da aşikardır.

Özel dedektifler işini çok iyi bilmelidir. Bu aşamada araştırmanın sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için kişinin de çok hızlı öğrenebilmesi gerekir. Dolayısıyla daha önce polis departmanlarında, askeri birliklerde veya adli alanda çalışmış kişilerin özel dedektiflik hizmetine daha yatkın olduğunu söylenebilir. Bunun temel nedeni daha mesleklerinde adli vakaların çözümlenmesinde çalışmış olmaları ve hukuk bilgileridir. Hukuk çerçevesinde verilen bir dedektiflik hizmetinde sadece müşterinin istediği konularda sonuç alınmayacak, suça bulaşılan eylemler varsa adli dava da açılabilecektir.

 

ÖZEL DEDEKTİF OLMAK İÇİN GEREKLİ KRİTERLER NELERDİR?

 • Beden ve ruh sağlığı yerinde olmak
 • İletişim becerileri kuvvetli olmak
 • Adli sicil kaydı temiz olmak
 • Sürücü belgesi sahibi olmak
 • Özel dedektiflik eğitimini almış ve başarıyla tamamlamış olmak.

 

TÜRKİYE DE ÖZEL DEDEKTİFLİK YASAL MI? 

Özel Dedektiflik mesleği icra edilirken, kişisel verilerin korunması, özel hayatın gizliliği ve Türk Ceza Kanunu açısından suç teşkil edecek fiillerden kaçınılması hususları dikkate alınarak yapıldığında özel dedektiflik yasaldır. Bu durumda. Özel dedektif büroları aracılığıyla özel dedektiflerden; kişisel ve mesleki yaşam için ihtiyaç duyulan belirli konularda yardım almak maksadıyla özel dedektif tutmak ta yasaldır.

 

ÖZEL DEDEKTİFLİK SERTİFİKASI NASIL ALINIR? 

Özel dedektif nasıl olunur konusu oldukça merak edilen konulardan biridir. Özel dedektiflik şirketi kurmak için lisans derecesi ve dedektiflik sertifikası gerekir. Özel dedektiflik sertifikası alabilmek için ilgili kursa kayıt yaptırmak; açılan kursta derslere devam ederek kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmak gerekir. Akabinde  yapılacak olan staj sonrası bu meslek yapılabilir.

Özel Dedektif Ne İş Yapar?

ÖZEL DEDEKTİFLERİN ARAŞTIRMA KONULARI NELERDİR?

Evlilik öncesi tarafların araştırılması, boşanma aşamasındaki eşlerin araştırılması, sigorta dedektifliği, kayıp şahısların bulunması, bayi denetleme, kayıp-çalıntı para ve değerli takıların bulunması, çalıntı aracın bulunması, hava kara ve deniz kazalarında sahtekarlığın araştırılması, marka detektifliği, ceza davalarını ilgilendiren konular gibi birçok konuda dedektifler çalışabilir.

 

ADLİ DEDEKTİF NASIL OLUNUR? 

Adli dedektifler (adli araştırmacılar olarak da bilinirler), suç mahallindeki fiziksel kanıtları araştırmak ve analiz etmek için bilimsel yöntemleri ve bilimsel bilgilerini kullanırlar. Suçların nasıl ve ne zaman gerçekleştiğini ve kimin işlediğini tespit etme konusunda çalışabilirler. Olayla ilgili bulguları inceleyip  analiz ederek, bilimsel testler yaparak suçu çözmeye yardımcı olurlar. Suç mahallinden parmak izi, vücut sıvıları ve silah gibi delilleri içeren adli dosyayı inceleyerek lehte ve aleyhte olan hususları raporlarlar. Ayrıntılı hazırladıkları bilimsel mütalaa raporları ile maddi gerçeğin ortaya çıkmasına yardımcı olurlar ve gerekirse mahkemede tanık bilirkişilik yaparlar.

 

Diğer tüm eğitimlerimi incelemek isterseniz, eğitimler sayfamıza bekleriz.

 

1.Grup Canlı Dersleri

1
Marka Dedektiflik Eğitimi 1
2
Marka Dedektiftik Eğitim 2
3
Marka Dedektifliği Eğitim PDF’i
4
Etik & İlkeli Dedektiflik Eğitimi
5
Etik & İlkeli Dedektiflik Eğitimi PDF’i
6
Etik Özel Dedektiflik & Hukuk 1
7
Etik Özel Dedektiflik
8
Adli Ses ve Konuşma İncelemeleri ve Duygu Analizi
9
Adli Ses ve Konuşma İncelemeleri ve Duygu Analizi PDF’i
10
Özel Dedektiflik Eğitimi Mesut ÖZTÜRK
11
Araştırmacı Gazeteci Dedektiflik Eğitimi
12
Kriminal Profilleme Eğitimi
13
Kriminal Profilleme Eğitimi PDF’i

2.Grup Canlı Dersleri

1
1.DERS: Olay Yeri İnceleme Eğitimi 1&2
2
2.DERS: Olay Yeri İnceleme Eğitimi 3
3
3.DERS: Olay Yeri İnceleme Eğitimi 4
Ülkemizde az bilinen dedektiflik, oldukça iyi kazançlar sağlayan ve farklı meslek gruplarında ihtiyaç duyulan bir meslektir. Bu sebeple bu boşluğu doldurmak amacıyla verilen bu eğitimle prestijli bir meslek sahibi olacaksınız Uluslararası standartlarda profesyonel dedektifliği öğreneceksiniz Kendi işinizi kurabileceksiniz Gelir garantili bir işe başlayacaksınız Kısacası bu eğitimle birlikte; Özel dedektiflik yapabilir, sigorta firmalarına bu konuda danışmanlık verebilir, onların maaşlı dedektifi olabileceğiniz gibi proje bazlı iş yaparak yüksek kazançlara sahip olabilirsiniz. Yine ülkemizde ciddi ihtiyaç duyulan Ulusal & Uluslararası bayi denetleme ve marka detektifliği yapabilirsiniz.
Beden ve ruh sağlığı yerinde olmak İletişim becerileri kuvvetli olmak Adli sicil kaydı temiz olmak Sürücü belgesi sahibi olmak Özel dedektiflik eğitimini almış ve başarıyla tamamlamış olmak.
Özel Dedektif Ne İş Yapar?
Kursu al
30 Günlük Para İade Garantisi

Şunları içerir

Ömür boyu tam erişim
Mobil ve TVden erişim