Union Akademi

Hile ve Suistimal Denetimi Eğitimi

Size sunulan ve alanın tüm konularını içeren tam ve kusursuz çerçevelenmiş adli muhasebe eğitimini aldığınızda, malzemesi neredeyse salt bilgi olan sermayenizle, siz de Adli Muhasebe Uzmanı olarak denetim yapabilecek düzeye gelebilecek ayrıca dava dosyalarında bilirkişilik yaparak ek gelirden çok ana gelir elde edebileceksiniz.

6 öğrenci kaydoldu

Hile ve Suistimal Denetimi  Eğitimi nedir ? Hile ve Suistimal Denetimi  Eğitimi Neleri kapsar ?  Bugün gerek kurumsal düzeyde adli muhasebe firmalarının azlığı, ayrıca kişisel düzeyde adli bilişim ve adli belge incelemelerindeki yetenekleri ile muhasebe bilgisini birleştirebilen bilirkişi – uzmanların neredeyse yokluğu, bu alanı tercih edilebilir hale getirmiştir. Bu alanı, kalifiye bilirkişilerin azlığından çok çalışma alanlarının genişliği cazip hale getirmektedir.

Anlık olarak yüzbinlerce firma suistimal ve yolsuzluklara konu olmakta ya da en masum anlamda bilançoları makyajlanmaktadır. Bu noktadan hareketle adli muhasebeye konu özellikle adli süreçlere taşınmamış çok sayıda iş olanağı mevcuttur. Eğitim sonunda tam ve kusursuz çerçevelenmiş bir adli muhasebe eğitimi alındığında, malzemesi neredeyse salt bilgi olan sermayenizle, siz de Adli Muhasebe Uzmanı olarak denetim yapabilecek düzeye gelebilecek ayrıca dava dosyalarında bilirkişilik yaparak ek gelirden çok ana gelir elde edebileceksiniz.

Adli muhasebe eğitimi; bir muhasebeye konu bir anlaşmazlığın, anomalinin ya da olağan durumların, soruşturma ya da kovuşturma aşamasında araştırılması ya da bir iç araştırma/denetim sürecinde incelenmesi sırasında, muhasebenin bilinen temel hesap inceleme teknikleri dışında sizi sonuca götürebilecek, hukuk, psikoloji, grafoloji, kriminoloji, kriminalistik, istatistik ve sosyoloji gibi dallara ait yöntemlerin kullanılabildiği teori ile birlikte adli olgu deneyimlerinin de verildiği bir eğitimdir.

Adli muhasebe, diğer adli bilim dallarının aksine büyük laboratuvar yatırımları gerektirmez. İş yükünün tamamına yakını sahip olduğunuz bilgilerle ile gerçekleştirilir. Şüphelenilen nadir noktalarda belge ve bilişim imkânlarından yaralanmayı gerektirebilir. Adli muhasebe herhangi bir cihaza ihtiyaç duymadan inceleme yapmanıza olanak verir.

Türkiye’de bu alandaki uzman açıklığı birçok vakanın çözüme kavuşmadan kapatılmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda adli muhasebe uzmanı eğitimi ile donanmış muhasebeci ve mali müşavirler özel bilirkişilik hizmeti vererek son derece tatmin edici düzeyde gelir elde edebilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti tarihi incelendiğinde; denetimci, araştırıcı ve uzlaştırmacı rolleri ile tek bir vakada en büyük bilirkişi gelirlerinin adli muhasebe alanında kazanıldığına şahit oluruz.

Hile ve Suistimal Denetimi  Eğitiminde ; Adli muhasebe konularını içeren bir kitap yayınlamış, onlarca konferans vermiş, 15 yılı aşkın bir süredir bu alanda inceleme ve raporlama yaparak hizmet veren ve alan tecrübesi oldukça yüksek uzmanımızla sizlere adli muhasebenin bütün incelikleri zengin örnek vaka sunumlarıyla anlatılacaktır.

Teorisi ve pratik uygulamalarıyla en deneyimli alan uzmanlarından alınacak bu eğitim sonunda katılımcılar, Adli Muhasebe Uzmanlığına tamamen vakıf olacak, şahit olacakları örnek vaka uygulamalarıyla donanımlı bir Adli Muhasebe Uzmanı olabileceklerdir.

Eğitim üniversitelerin işletme, maliye, kamu yönetimi, iktisat bölümlerinden mezun olanlar için de ideal bir alandır. Bu eğitimle alıp ayrıca adli muhasebeci olarak yeni fırsatlara kapı açabilirler.

Şaibeli finansal işlemlerin araştırılırken, denetim ve soruşturma yetenekleri ve deneyimler kullanılır. Konunun hangi bilimsel bilgiler çerçevesinde değerlendirildiği adli muhasebecinin raporunda ya da mütalaasında yer alır.

Adli muhasebe yakın planda hukuk, psikoloji, grafoloji, kriminoloji, kriminalistik, istatistik ve sosyoloji gibi disiplinlerin verilerini de kullanır. Ancak disiplinlerarası bir alan olarak da öncelikle adli belge inceleme ve adli bilişimle her an iç içedir.

Buradan hareketle muhasebe birikimi ve deneyimine ne kadar geniş olursa olsun; bilirkişi, adli belge inceleme ve adli bilişimin tekniklerinden ayrı hareket edemez. Çoğu hile, suiistimal, dolandırıcılık ve sahtekarlık kağıt ya da sayısal belgelerin ve süreçler üzerinde gerçekleştirilmektedir. Bu durumdan kaynaklı adli muhasebe eğitimine, temel düzeyde adli belge ve adli bilişim eğitimleri ile başlanır.

İlginizi Çekebilir → Adli Muhasebe Hile ve Suistimal Denetimi Eğitimi

1
Adli Muhasebe Nedir
2
Adli Muhasebe Tarihi
3
Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Eğitimi 1
4
Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Eğitimi 2
5
Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Eğitimi 3
6
Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Eğitimi 4
7
Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Eğitimi 5
8
Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Eğitimi 6
9
Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Eğitimi 7
10
Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Raporlama Eğitimi 1
11
Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Sözleşme Eğitimi 1
12
Adli Muhasebe ve Hile Eğitimi 2
13
Firma Profili ve Hile Profili Çıkarma Eğitimi 1
14
Sorgu Teknikleri Eğitimi 1
15
Sorgu Teknikleri Eğitimi 2
16
Sorgu Teknikleri Eğitimi 3
17
Sorgu Teknikleri Eğitimi 4
18
Sorgu Teknikleri Eğitimi 5
19
Hile ve Suistimal Denetimi Eğitimi Sınavı
• Muhasebeciler• Mali müşavirler• Uzlaştırmacılar• Denetçiler• Müfettişler• Sigortacılar• Bankacılar• Avukatlar• İşletme Mezunları• Maliye Mezunları• İktisat Mezunları• Kamu Yönetimi Mezunları• Ticaret Meslek Lisesi Mezunları• Mali Kolluk Güçleri• Asker• Polis• Ek Gelir Elde Etmek İsteyen Herkes
• Hem devlet hem de özel sektörde kullanabileceğiniz adli muhasebe uzmanlığı sertifika programı ile birçok iş fırsatı yakalanacaktır.• Her geçen gün üretilen bilginin arttığı günümüzde meslekler de alt alan uzmanlıklarına bölünmektedirler. Adli muhasebeciler, tatminkâr ücretle çalışamayan diğer muhasebeciler ve mali müşavirlerin aksine kendilerine olan ihtiyacın çok olduğu büyük kurumsal yapılarda profesyonelce çalışabilecekler ve yüksek gelir elde edebileceklerdir.• Ayrıca kendi mesleklerinin yanında yeni bir gelir kapısı açmak isteyen muhasebeci ve mali müşavirler de gerek bireysel düzeyde ve gerekse kuracakları danışmanlık firması ile bu alanda varlık gösterebilirler.• Araştırılan kişi ve kurumların, olası kayıpların ve kaçakların hangi yöntemlerle, nerelerde oluştuğu da adli muhasebe eğitimi verilmektedir. Denetçiler ve müfettişler de alacakları bu eğitim ile meslektaşlarına nazaran ön plana çıkabileceklerdir.• Değişen suçlar ve yeni gelişen anlaşmazlık türleri, avukatların uzmanlaştıkları alanlardan biri olarak iş ve ticaret hukukunu karşımıza çıkarmaktadır. Bu alanda uzmanlaşmak isteyen avukatlar, adli muhasebe uzmanlığı eğitimi ile özellikle usulsüzlük ve suistimalin çok rastlanıldığı davaların aranan kişileri haline gelebilirler.• Daha geniş ve farklı bir bakış açısı ile mağduriyetleri tespit edebilirler, suçları ve kusurları süzebilirler ve bu yolla çalışma arkadaşlarına göre daha yüksek düzeyde davalara ağırlıklarını koyabilirler.• Özellikle kara para aklanması sırasında gerçekleşen büyük mali hareketliliklerin arka planını görmek isteyen bankacılar, risk yönetimi sırasında fark edilmekte zorlanılan kaçakları tespit etmek isteyen sigortacılar da bu eğitimi alabilirler.• Mali kolluk, adli muhasebe eğitimi ile olağan kolluk bilgileri ya da hizmet içi eğitimlerde alabileceklerinin çok ötesinde bilgilere sahip olarak, araştırdıkları kişilerin ve kurumların karışmış olabilecekleri suçları daha hızlı analiz edebilirler• Bu eğitimin hitap ettiği meslek dallarının mensupları, dliyenin bilirkişi listesinde yer alarak bilirkişilik yapabilirler. Vaka başına ortalama 1000 TL bilirkişi ücreti ile ek gelir sağlayabilirler, ayrıca avukatlara ya da doğrudan vakanın taraflarına 50 bin TL gibi yüksek ücretlerle, incelemeleri neticesinde mütalaa yazarak hizmet sunabilirler.• Daha büyük düşünenler ise kuracakları adli muhasebe firmaları ile asgari yatırımla kurumsal yapılarda büyük ölçekli denetimler gerçekleştirebilirler.• Adli muhasebenin yukarıda sayılanlar dışında uluslararası işlemlerin güvenilirlik (authentication) incelemesi, anlaşmazlığa konu büyük varlıkların yönetilmesi ve bölüşülmesi gibi çok sayıda alanda araştırma ve iş olanakları mevcuttur. Büyük düşünenler için Union Akademi size ayrıca destek verecektir.
• Bu eğitimle örgün ya da uzaktan eğitim veren diğer noktalardan daha nitelikli ve nicelikli adli muhasebe incelemesi yapacak ve de sayısız uygulamaya şahit olacak alacağınız uzmanlık sertifikası ile yüksek kazanç elde edebilen bir bilirkişi olabileceksiniz.• Bu eğitimin sonunda, alan uzmanlarımız sizlere destek vermeyi sürdüreceklerdir.
Kursu al
30 Günlük Para İade Garantisi

Şunları içerir

Ömür boyu tam erişim
Mobil ve TVden erişim