İnşaat çeşitleri

Genel Tanıtım

Bu eğitimde, inşaat sürecini, inşaat sürecindeki temel muhasebe mantığını, inşaat işlemlerinde muhasebenin yeri ve önemini, cezalı duruma düşmemek için dikkat edilmesi gerekli olan kısımları, inşaat işlemlerindeki özellik arz eden kısımları, piyasa da doğru diye bilinen yanlışlıklar ile gerçek belgeler üzerinden inşaat sözleşmesinin ilk başlangıcından iskan alınmasına kadar vergi ve  muhasebe uygulamaları teorik bilgi yanında uygulamaya yönelik bilgiler verilerek gerçek belgeler üzerinden  çok sayıda örnekle anlatılmıştır.