Union Akademi

Temel Adli Bilimler & Etik Özel Dedektiflik Eğitimi

Dedektiflik; Az bilinen ancak iyi kazandıran bir meslek olarak, kişilere ve onların varlıklarına ilişkin bazı hususların bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen yönlerini açık kaynak bilgiler ve bazı profesyonel yöntemler kullanarak araştırıp somut kanıtlarla ortaya çıkarma mesleğidir.

15 öğrenci kaydoldu

Özel Dedektiflik mesleği icra edilirken, kişisel verilerin korunması, özel hayatın gizliliği ve Türk Ceza Kanunu açısından suç teşkil edecek fiillerden kaçınılması hususları dikkate alınarak bir eğitim programı hazırlanmış, ihtiyacı da karşılaması için aşağıda izah edildiği kapsam ve içerikte bir eğitimin verilmesi uygun görülmüştür.

Temel Adli Bilimler ve Etik Özel Dedektiflik Eğitimi hakkında tüm detayları aşağıda bulabilirsiniz.

Dedektiflik; Az bilinen ancak iyi kazandıran bir meslek olarak, kişilere ve onların varlıklarına ilişkin bazı hususların bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen yönlerini açık kaynak bilgiler ve bazı profesyonel yöntemler kullanarak araştırıp somut kanıtlarla ortaya çıkarma mesleğidir.

Bu bir kişinin nerede olduğunu ortaya çıkarma olabileceği gibi, bir mülkün, herhangi kıymetli bir emtianın ve eşyanın hangi şartlar ile nasıl kaybolduğu veya zarara uğratıldığının açığa çıkarılması akabinde, bulunması, zararın telafi edilmesi konusunda bilgi ve belge edinme de olabilir.

Örneğin sigortacılık sektöründe art niyetli kişiler sigorta firmalarını maalesef yanlış hikayeler, tahrif edilmiş veya manipüle edilmiş belgeler ve tutanaklarla dolandırmaktadır. Pahalı ve sigortalanmış hava deniz ve kara vasıtalarında bu tür sigorta dolandırıcılıkları sıkça yaşanmaktadır. Ayrıca meskenler, ofisler, üretim yapan küçük orta ve büyük ölçekli fabrikalarda, sigortadan para almak için, kundaklama eylemi yapılıp, kazara çıkmış bir yangın gibi göstermek suretiyle dolandırıcılık yapılabilmektedir. Bu da sigorta firmalarını yanlış ödemelere ve büyük zararlara uğratmaktadır.

Yine yaygın bir ev sahibi dolandırıcılığı yöntemi vardır ki; kişi eve hırsız girdi süsü vererek sigortalattığı kıymetli mücevherlerin bedelini sigortadan tazmin etmeye çalışır. Yine evdeki eşyaları evden çıkararak bir yerde/depoda saklar ve evim soyuldu diye ihbarda bulunur. Bu tür bir vakada, özel dedektifler ev sahibinin nerelere gittiğini takip edebilir ve eşyalarını satıp satmadığı, tefeci dükkânına ev eşyalarını verip vermediğini veya nereye depoladığını araştırır. Diğer ev sahibi veya otomotiv sigorta vakalarında, iddia sahibi sigortadan para almak için evini ve/veya arabasını kundaklayabilir ve yangında kaybetmiş gibi sigorta firmasından bunları tazmin etmek isteyebilir.

Yukarıda anlatılan hususlarla ilgili dedektifliğin yanında bayi denetleme ve marka detektifliği, yine az bilinen ancak kazancı oldukça iyi işlerdir.

Bunların yanında özellikle bir adli vakanın çözümünde maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için adli dedektiflik hizmetine ihtiyaç duyulur. Bu konuda çalışmak isteyen dedektiflerin özellikle adli bilimlerin kriminalistik konularına temel seviyede de olsa vakıf olmaları gerekir

Özel dedektifliğin kapsadığı konuları açıklayacak olursak : 

Evlilik öncesi tarafların araştırılması, boşanma aşamasındaki eşlerin araştırılması, sigorta detektifliği, kayıp şahısların bulunması bayi denetleme, marka detektifliği gibi aşağıda sıralanan hususlar dedektiflerin araştırma konuları olup oldukça iyi kazançlar getiren işlerdir.

 

 • Temel Adli Bilimlerin Kriminlistik konuları
 • Özel Dedektiflik ve Hukuk
 • Bayi Denetleme
 • Marka Dedektifliği
 • Yangın vakalarında araştırma ve sigorta detektifliği
 • Hava, Kara ve Deniz taşıtları kazalarında Sigorta detektifliği
 • Kayıp Şahıs Araştırması
 • Evlilik Öncesi Araştırma
 • Velayet ve Boşanma Davaları
 • Çocuk Takibi
 • Temel Adli Bilim Eğitimi
 • Kriminal Profilleme
 • Beden Dili Okuma
 • Özel dedektiflik ve hukuk
 • Klasik Dedektiflik
 • Teknolojik Dedektiflik

İki temel dedektiflik türü olduğunu bilmekte fayda var. 

Kamu Dedektifi

Aslında, kolluk kuvvetleri bu kategoriye girer. Şüpheli suç eylemleriyle ilgili suçları ve faaliyetleri araştırırlar. Maaşları vergilerden ve kamu fonlarından geldiği için kamu olarak sınıflandırılırlar.

Özel Dedektifler

Bu profesyonel dedektifler, doğrudan kamu için çalışabilir veya büyük şirketler tarafından istihdam edilebilirler.

Özel dedektif gerekli eğitimler sonunda; hukuka ve etik kurallara aykırı olmamak kaydıyla, her konuda bilgi ve belge toplayabilir, kamuya açık yerlerde istişare ve kayıt yapabilir, ilgili kurum ve kuruluşlardan kişisel belgeler temin edebilir ve müvekkili için gerekli belgelerin temin edilmesini sağlayabilir. 

Özel Dedektiflik Lisansı Nasıl Alınır ?

Özel dedektiflik lisansı almak için lisans derecesi ve dedektiflik dersleri almak gerekir. Özel dedektiflik eğitimi alan ve başarılı olan adayların bu eğitimi başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Eğitimini tamamlayan öğrenciler özel dedektiflik sertifikası sınavına girerek mesleğe girebilirler.

Kimler Özel Dedektif Olabilir?

Özel dedektiflik, uygulaması gerçekten zor olan işlerden biridir. Özel dedektiflik eğitimi bu noktada oldukça önemli olmaktadır. Özel dedektifler araştırma konularıyla sınırlı kalmayıp her alanda hizmet vermekte ve karşılaşılan her soruna çözüm üretebilmektedir. Bu nedenle özel dedektiflerin keskin bir zihne ve öngörüye sahip olması gerekir. Genel olarak özel dedektif olmak için çok katı şartların olmadığı söylenebilir. Ancak herkesin özel dedektif olamayacağını ve yapsalar bile bu hizmette iyi sonuçlar alamayacaklarını teyit etmek zor olmayacaktır.

Özel dedektifler işini çok iyi bilmelidir. Bu aşamada araştırmanın sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için kişinin de çok hızlı öğrenebilmesi gerekir. Dolayısıyla daha önce polis departmanlarında, askeri birliklerde veya adli alanda çalışmış kişilerin özel dedektiflik hizmetine daha yatkın olduğunu söylenebilir. Bunun temel nedeni hukukla ilişkileridir. Çünkü özel dedektiflik hizmeti sağlayıcısı, bu hizmeti verdiği alanın tüm yasalarına aşina olmalıdır. Bir özel dedektifin hukuk konusundaki yetersiz bilgisi de devam eden bir soruşturmayı etkileyebilir. Çünkü hukuk çerçevesinde yapılmayan bir aramada sadece sonuç alınmayacak, ceza davası da açılabilecektir. Bu durum olası bir davada araştırmaların boşa gitmesine ve gereksiz delillere yol açabilmektedir.

 Özel dedektif olmak için gerekli diğer kriterler şunlardır:

 • Beden ve ruh sağlığı yerinde olmak
 • Ülkenin kanunlarını ve insanlarını bilmek
 • İletişim becerileri kuvvetli olmak
 • Adli sicil kaydı temiz olmak

Türkiye’de Özel Dedektiflik Yasal Mı?

Türkiye’de dedektif tutmak suç değildir. Özel dedektif büroları aracılığıyla özel dedektiflerden; kişisel ve mesleki yaşam için ihtiyaç duyulan belirli konularda yardım alınabilir. Türkiye’de dedektiflik yasal sınırları içerisinde kalındığı sürece evet yasaldır

Özel Dedektiflik Sertifikası Nasıl Alınır ?

Özel dedektif nasıl olunur konusu oldukça merak edilen konulardan biridir. Özel dedektif olmak için lisans derecesi ve dedektiflik sertifikası gerekir. Özel dedektiflik sertifikası alabilmek için ilgili kursa kayıt yaptırmak; açılan kursta derslere uymak ve kursu tamamladıktan sonra staj zorunluluğunu yerine getirmek gerekir. 

Özel Dedektif Ne İş Yapar ?

Evlilik öncesi tarafların araştırılması, boşanma aşamasındaki eşlerin araştırılması, sigorta dedektifliği, kayıp şahısların bulunması bayi denetleme, marka detektifliği, ceza davalarını ilgilendiren konular gibi çok konuda dedektif çalışabilir.

 

Özel Dedektif Ne İş Yapar?
Özel Dedektifin Görevleri Nelerdir ?

Adli Dedektif Nasıl Olunur?

Özel dedektif nasıl olunur konusundan sonra merak edilen bir diğer konu ise bu işin adli boyutlarıdır. Adli dedektifler kamuya bağlılık gösterirler ve adli dedektif olabilmek için gerekli  eğitimleri başarıyla tamamlamak gerekir. 

Adli dedektifler (adli araştırmacılar olarak da bilinirler), suç mahallindeki fiziksel kanıtları araştırmak ve analiz etmek için bilimsel yöntemleri ve bilimsel bilgilerini kullanırlar. Suçların nasıl ve ne zaman gerçekleştiğini ve kimin işlediğini tespit etme konusunda çalışabilirler. Olayla ilgili bulguları inceleyip  analiz ederek, bilimsel testler yaparak suçu çözmeye yardımcı olurlar. Suç mahallinden parmak izi, vücut sıvıları ve silah gibi delilleri içeren adli dosyayı inceleyerek lehte ve aleyhte olan hususları raporlarlar. Ayrıntılı hazırladıkları bilimsel mütalaa raporları ile maddi gerçeğin ortaya çıkmasına yardımcı olurlar ve gerekirse mahkemede tanık bilirkişilik yaparlar.  . 

 

Diğer tüm eğitimlerimi incelemek isterseniz, eğitimler sayfamıza bekleriz.

 

1
Marka Dedektiflik Eğitimi 1
2
Marka Dedektiftik Eğitim 2
3
Marka Dedektifliği Eğitim PDF’i
4
Etik & İlkeli Dedektiflik Eğitimi
5
Etik & İlkeli Dedektiflik Eğitimi PDF’i
6
Etik Özel Dedektiflik & Hukuk 1
7
Etik Özel Dedektiflik
8
Adli Ses ve Konuşma İncelemeleri ve Duygu Analizi
9
Adli Ses ve Konuşma İncelemeleri ve Duygu Analizi PDF’i
10
Özel Dedektiflik Eğitimi Mesut ÖZTÜRK
11
Araştırmacı Gazeteci Dedektiflik Eğitimi
12
Kriminal Profilleme Eğitimi
13
Kriminal Profilleme Eğitimi PDF’i
14
10 Ders
Ülkemizde az bilinen dedektiflik, oldukça iyi kazançlar sağlayan ve farklı meslek gruplarında ihtiyaç duyulan bir meslektir. Bu sebeple bu boşluğu doldurmak amacıyla verilen bu eğitimle prestijli bir meslek sahibi olacaksınız Uluslararası standartlarda profesyonel dedektifliği öğreneceksiniz Kendi işinizi kurabileceksiniz Gelir garantili bir işe başlayacaksınız Kısacası bu eğitimle birlikte; Özel dedektiflik yapabilir, sigorta firmalarına bu konuda danışmanlık verebilir, onların maaşlı dedektifi olabileceğiniz gibi proje bazlı iş yaparak yüksek kazançlara sahip olabilirsiniz. Yine ülkemizde ciddi ihtiyaç duyulan Ulusal & Uluslararası bayi denetleme ve marka detektifliği yapabilirsiniz.
Kursu al
14 Günlük Para İade Garantisi

Şunları içerir

Ömür boyu tam erişim
Mobil ve TVden erişim