Union Akademi

Ses, Konuşma ve Metin İncelemeleri Eğitimi

Konuşmaların ve el yazısı dışındaki metinlerin, kendi aralarında ya da kişi ile ilişkilendirilmesi, kayıt içerisindeki seslerin orijinal olup olmadığı, gürültülerin temizlenmesi, konuşmacının profilinin çıkarılması ve sinyal kaynağının tespiti temel inceleme alanlarıdır.

Ses, konuşma ve metin incelemeleri nedir ?Konuşmaların ve el yazısı dışındaki metinlerin, kendi aralarında ya da kişi ile ilişkilendirilmesi, kayıt içerisindeki seslerin orijinal olup olmadığı, gürültülerin temizlenmesi, ses incelemesi eğitimi , adli ses incelemesi eğitimi,  konuşmacının profilinin çıkarılması ve sinyal kaynağının tespiti temel inceleme alanlarıdır.

  1. 1- Konuşmacı tanıma, kim tarafından üretildiği belli olmayan bir konuşmanın, kimliği belirli bir kişiye ait olup olmadığını belirlemektir.
  2. 2- Kayıt güvenilirliği, (Kurgu, Montaj, Orijinallik) Bir kaydın ilk oluşturulduğundaki içeriğinde, başka seslerin ya da konuşmaların eklenmesi, silinmesi, yer değiştirilmesi ya da kayıt sinyalindeki bir bilginin değiştirilmesi suretiyle, anlam ve etki üzerinde yapılmış herhangi bir manipülasyonun bulunup bulunmadığını belirlemektir.
  3. 3- Kayıt iyileştirme işitilmek istenen konuşma, gürültü ya da konuşma dışı sesleri, diğerlerine göre daha baskın hale getirmektir.
  4. 4- Konuşmacı eşleme kim tarafından üretildiği belli olmayan birden fazla konuşmanın aynı kişi tarafından üretilip üretilmediğini belirlemektir.
  5. 5- Konuşmacı profilleme, kayıt içerisindeki konuşmasından bir kişinin yaş, cinsiyet, ağız, konuşma bozuklukları ve hataları gibi çok sayıda kişisel özellikleri ortaya koymaktır.
  6. 6- Sinyal analizleri, seslerin ne sesi olabileceğine yönelik nitel ve seslerin düzeyi ile ilgili nicel analizler yapmak; cam, para, silah, motor seslerinin tanımlamak, uzaklık ve şiddet ölçülerini dikkate alarak seslerin parametrik düzeylerini ortaya koymak, seslerin düzeylerini birbirinden ayırmak ve ayrıca kaydın elde ediliş şekli ve kanalı (ortam/telefon kaydı) ile kayıt anı ile ilgili diğer detayları belirleme incelemeleri gerçekleştirilmektedir.
  7. 7- Metin inceleme ise metin içerisinde ve metinler arası yapılacak incelemelerle; plagiarism, intihar metinlerinin intihar edene aidiyetini belirleme, ifade tutanaklarındaki çelişkileri belirleme, faili meçhul metinler arasında eşleme ve herhangi iki metnin aynı kişiye aidiyetini belirleme gibi hizmetler verilmektedir.

Union akademi olarak profesyonel ekibimiz ile 10 dan fazla eğitim vermekteyiz. Diğer eğitimlerimizi incelemek isterseniz, eğitimlerimiz sayfamıza giderek inceleyebilirsiniz. 

Konuşma ve Metin İncelemeleri Eğitimi

1
Giriş
2
Konuşmacı Profili Belirleme ve Örnek Kayıtlar
3
Konuşmacı Tanıma İncelemeleri
4
Konuşmacı Tanıma İçin Örnek Kayıtlar
5
Kayıt Güvenilirliği İncelemeleri ve Örnek Kayıtlar
6
Konuşma Dışı Sinyal Çözümlemeleri
7
Bulgu İncelemesi Talebinde Bulunma
8
Ses ve Konuşma Kayıtlarının Türk Hukukundaki Yeri
9
Değerlendirme ve Sonuç
Kursu al
14 Günlük Para İade Garantisi

Şunları içerir

Ömür boyu tam erişim
Mobil ve TVden erişim