Union Akademi

Siber Güvenlik ve Beyaz Şapkalı Hackerlik Eğitimi

Siber güvenlik; bilişim sistemlerini kötü amaçlı saldırılardan koruma faaliyetleridir. Bilgi teknolojisi güvenliği veya elektronik bilgi güvenliği olarak da bilinmektedir. Beyaz Şapkalı Hacker’lar ise bilişim sistemlerini kötü amaçlı saldırılar amacıyla kullanan kötü niyetli kişilerin kullandıkları teknik ve yöntemlere hakim olan, aynı bilgi ve beceriye sahip, iyi niyetli siber güvenlik uzmanlarıdır. Bu şahıslara etik hacker ya da […]

Siber güvenlik; bilişim sistemlerini kötü amaçlı saldırılardan koruma faaliyetleridir. Bilgi teknolojisi güvenliği veya elektronik bilgi güvenliği olarak da bilinmektedir.

Beyaz Şapkalı Hacker’lar ise bilişim sistemlerini kötü amaçlı saldırılar amacıyla kullanan kötü niyetli kişilerin kullandıkları teknik ve yöntemlere hakim olan, aynı bilgi ve beceriye sahip, iyi niyetli siber güvenlik uzmanlarıdır. Bu şahıslara etik hacker ya da siber güvenlik uzmanı da denilmektedir. Global dünyada ise CEH yani Certified Ethical Hacker olarak bilinirler.

Siber Güvenlik ve Beyaz Şapkalı Hackerlik Eğitiminde Neler Öğreneceksiniz ?

 • Siber Güvenlik Temelleri
 • Temel Linux Bilgisi
 • Bilgi Güvenliğinde Sızma Testi ( Penetrasyon Testi)
 • Pasif Bilgi Toplama
 • Aktif Bilgi Toplama
 • Sosyal Mühendislik ve Son Kullanıcıyı Hedef Alan Saldırılar
 • Host/ Ağ/ Port Keşif ve Tarama Araçları
 • Açıklık Tarama Zafiyet Tespit Yazılımları
 • Exploit Çeşitleri ve Metasploit Kullanımı
 • Yerel Ağ Saldırı Yöntemleri
 • Firewall, IDS/ IPS ve İçerik Filtreleme Sistemlerini Atlatma
 • IPS/ IDS Atlatma Teknikleri
 • İçerik Filtreleme Atlatma Teknikleri
 • DOS/ DDOS Saldırıları ve Korunma Yöntemleri
 • Kablosuz Ağlara Yönelik Saldırılar
 • Web Uygulama Güvenliği ve Hacking Yöntemleri
 • Parola Kırma Saldırıları ve Şifreleme Teknolojileri
 • TCP/ IP Protokol Ailesi Zafiyet Analizi
 • Paket Analizi, Sniffing

Siber güvenlik mesleğinin bir dalı olan uygulamalı sızma testi uzmanlığı eğitimine de incelemenizi öneririz.

Siber Güvenlik ve Beyaz Şapkalı Hackerlik Eğitimi

1
Virtualbox, Metasploitable Linux,Sanal Makine Kurulumu
2
Eğitime Giriş ve Kali Linux Ortamını Tanıma
3
Kali Linux Komutları
4
Sızma Testinde Başlıca Temel Komutlar ve Temel Bilgiler
5
Metasploitable-2 Kurban Makinasının Taranması
6
Samba Servisi Smbd Servisinin Hacklenmesi
7
Java-rmi Servisinin Hacklenmesi
8
Port ve Servislerin Doğru Okunarak Örnek Bir Zafiyetin Tespiti
9
Bind Shell ve Reverse Shell Kavramları
10
Apachi Thomcat Üzerinden uygulama örneği
11
Portların Kapsamlı Taranarak Keşfedilen Yeni Servislerin Hacklenmesi
12
Nfs Portokolü Üzerinden Metasploitable-2 Diskinin Ele Geçirilmesi
13
Ele Geçirilmiş Password ve Shadow Dosyası Üzerinden Şifrelerin Kırılması
14
Mysql Veri Tabanı Üzerinden Kurban Makinada Kritik Verilerin Ele Geçirilmesi
15
Web Güvenliği Sql İnjection Zaafiyeti Tespiti ve Manipülasyon Yöntemleri
16
Web Güvenliği Command Injection Zafiyeti
17
Web Güvenliği XSS Zafiyeti
18
Web Güvenliği LFI, CSRF Zafiyeti
19
Web Güvenliği Dosya Yükleme Zafiyeti
20
Siber Güvenlik Uygulama Platformları: Hackthebox, Tryhackme
21
CTF- Capture The Flag ( Bayrak Bulma) Bounty Hunter (Ödül Avcılığı) Yarışmaları
22
Proxy Üzerinden Zaafiyet Tespiti ve Manipülasyonu: Burp Suite Uygulama Örneği
23
Sızma Testi Aşamaları Nelerdir? Araştırma Sayfaları ve Örnek Uygulamaları ve Siber Güvenlikte Kariyer Yapma
• Siber Güvenliğe Meraklı Herkes • Siber Güvenlik Alanında Kariyer Yapmak İsteyenler • Şirket ve Kurumların Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinde Görev Alanlar/Almak İsteyenler • Bilgi Teknolojileri Alanında Çalışmalarını Siber Güvenlik Perspektifi ile Sürdürmek İsteyenler
Bu eğitiminin sonunda siber dünyada gerçekleşen saldırılar hakkında teorik bilgiye sahip olacak ve pratik olarak bu bilgiler ışığında, gerçekleşen saldırıları tespit edip önlemler alabileceksiniz. Siber güvenlik ve be-yaz şapkalı hackerlık incelemesi konularını uluslararası standartlar ve son teknolojik uygulamalarıyla öğ-renmiş olacaksınız. Daha güvenli bir siber ortamda yaşayabilecek ve çalışabileceksiniz.Teknoloji geliştikçe siber saldırılara karşı olan savaş da devam etmektedir. Dolayısıyla da siber güvenlik alanında bilgi sahibi olmak her kurum ve sektör için gerekli hale gelmiştir. Alacağınız Siber Güvenlik ve Beyaz Şapkalı Hackerlık eğitimi sonrası beyaz şapkalı hackerlık yaparak şirket-lere siber güvenlik konusunda destek olabilirsiniz. Aynı zamanda kendi siber güvenlik uygulamalarınızı ya-pabilecek duruma gelebilirsiniz.Bu eğitimi başarı ile tamamladığınız takdirde anlaşmalı olduğumuz üniversiteler tarafından onaylanan ser-tifikanızı e-devletinize işlemekteyiz. Ayrıca Amerikan Akreditasyon Kurumu’nun Türkiye şubesince denetlenen bir eğitimdir, yani aldığınız serti-fika uluslararası geçerliliği olan bir sertifikadır.
Kursu al
30 Günlük Para İade Garantisi

Şunları içerir

Ömür boyu tam erişim
Mobil ve TVden erişim