Union Akademi

Öğretmen Kursları

Bu eğitimde insanın biyolojik yapısı (beden ve yüz morfolojileri) ve ilişkili davranışı modellerinin bilimsel çalışmalardaki karşılıkları incelenme...
Başlangıç
7 Dersler
600 dakika
Dedektiflik; Az bilinen ancak iyi kazandıran bir meslek olarak, kişilere ve onların varlıklarına ilişkin bazı hususların bilinen ve bilinmeyen, gör...
Orta
16 Dersler
İyi bir mesleğe sağlam bir başlangıç yaparak yüksek kazançlı bir işin kapısını aralayabilirsiniz. Alacağınız kapsamlı bir eğitimle SİBER GÜVENLİK A...
Başlangıç
16 Dersler
İyi bir mesleğe sağlam bir başlangıç yaparak yüksek kazançlı bir işin kapısını aralayabilirsiniz. Alacağınız kapsamlı bir eğitimle SİBER GÜVENLİK A...
Başlangıç
16 Dersler
Bilişim teknolojileri hemen her sektörde kullanılır duruma gelmiştir. Başta bankacılık, kamu hizmetleri ve e-ticaret olmak üzere tüm sektörler tara...
İleri
28 Dersler
Dedektiflik; Az bilinen ancak iyi kazandıran bir meslek olarak, kişilere ve onların varlıklarına ilişkin bazı hususların bilinen ve bilinmeyen, gör...
Orta
16 Dersler
Günümüzde oldukça gelişmiş olan, insanların fazlasıyla vakit geçirerek verilerini fark ederek veya etmeden paylaştığı, teknoloji ve ağ sistemlerini...
İleri
23 Dersler
Sayısal ya da analog usullerle geçici ya da kalıcı kayıt yapılabilen elektromanyetik ve elektro optik ortamlarda korunan ya da bu ortamlardaki olan...
İleri
16 Dersler
Siber güvenlik; bilişim sistemlerini kötü amaçlı saldırılardan koruma faaliyetleridir. Bilgi teknolojisi güvenliği veya elektronik bilgi güvenliği ...
İleri
23 Dersler
Adli belge ve sahtecilik incelemeleri uygulamalı laboratuvar eğitimi , yazı ve imza incelemesi dediğimiz grafolojik incelemenin yanında, nüfus cüzd...
İleri
50 Dersler
Sıcak
Yangın Olaylarında İnceleme ve Suç Analizi Eğitimi neleri kapsar gelin beraber inceleyelim. Eğitimin Amacı: Yangın yerinin (başlama) ve sebebinin b...
44 Dersler
Değerli belgelerde yapılan bozma ve değiştirme gibi sahtecilikler,  ayrıca el yazısı ve imzanın aynı kişi eli ürünü olup olmadığının tespiti, adli ...
İleri
50 Dersler
Ülkemizin lokomotif sektörü haline gelen İnşaat sektöründeki firmalarda işletmeciler ve muhasebe finansman alanında çalışacaklar için, teorik bilgi...
İleri
12 Dersler
Karmaşık ticari işlemler, davaların çokluğu, gerçek ve tüzel kişiler arasındaki sorunlar, teknolojinin suçlulara sağladığı imkanlar ve özellikle bi...
İleri
58 Dersler
Size sunulan ve alanın tüm konularını içeren tam ve kusursuz çerçevelenmiş adli muhasebe eğitimini aldığınızda, malzemesi neredeyse salt bilgi olan...
18 Dersler
Ülkemizde ateşli silahla işlenen vakaların çokluğu özellikle bu alanda oluşan özel bilirkişilik ihtiyacını öne çıkarmıştır. Bu sebeple polisler, as...
20 Dersler
Ceza davalarına baktığımızda ülkemizde çok sayıda ateşli silahla işlenen vaka olduğunu görmekteyiz. Hemen her olayda tarafların (fail ve mağdurun) ...
İleri
20 Dersler
Parmak izleri adli dava dosyalarında çokça karşılaşılan bulgulardandır. Bu bulgular delil niteliği kazandığında sadece suçu değil masumiyeti de isp...
20 Dersler
Parmak izlerinin kişiye özgü olması, yaşam boyunca değişmez olması ve olay yerlerinde kalabilir olması özellikleriyle, parmak izleri önemini halen ...
20 Dersler
Özel
Sevgi ve samimiyet başta olmak üzere, aile ve çevremizdeki insanlarla olan ilişkilerimizde hissettirdiğimiz duygular, onlarla olan yakınlığımızı be...